Pani Małgorzata Kemicer i jej syn Nikodem pomagają ludziom biednym i bezdomnym. Prowadzą dom i jadłodajnię Monar-Markot dla bezdomnych i najuboższych  we  wsi Drygały koło Ełku. Wydają 120 do 130 obiadów dziennie! Pani Małgorzata Kemicer i pan Nikodem Kemicer otrzymują nagrodę im. Eudoksji Rakowskiej, za „pomoc ludziom biednym i bezdomnym w ramach domu ‘Monar-Markot”. O nagrodę wnioskowała pani Teresa Siwak.