Przed 10-ciu laty pani Beata Justa i pan Grzegorz Potoczak stworzyli  w pobliżu dwóch granic, czeskiej i niemieckiej Dom Trzech Kultur, w którym prowadzą szeroko zakrojoną działalność kulturalną mającą na celu integrację młodzieży z ościennych państw.  Fundacja Polcul przyznała pani Beacie Justa i panu Grzegorzowi Potoczakowi nagrodę im. Zofii i Jerzego Bonieckich za „działalność na rzecz integracji międzykulturowej w ramach Domu Trzech Kultur”. Wnioskodawczynią jest pani Anna Laddy Widajewicz.