Pan Jan Chmiel – aktor jest współtwórcą niezwykłego Teatru Grodzkiego w Bielsku Białej, teatru inspirującego, wychowującego, pomagającego osobom niepełnosprawnym i pacjentom szpitala psychiatrycznego. Zajęcia teatralne mają na celu otwarcie się i dodanie odwagi w życiu codziennym. Na wniosek pani Anny Laddy Widajewicz pan Jan Chmiel zastaje nagrodzony przez naszą Fundację za „działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego – Teatr Grodzki”.