Pan Jan Piekło z Krakowa kieruje Fundacją Współpracy Polsko-Ukraińskiej. Działalność pana Piekło jest nastawiona na dialog między Polską i Ukrainą, oraz na pomoc w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie i tolerancji wobec mniejszości religijnych i narodowych. Fundacja ta organizuje szkolenia samorządowców ukraińskich, przyznaje granty dla ukraińskich organizacji pozarządowych i monitoruje te działania.

Wspólne działania mają na celu zbliżenie Ukrainy a obecnie także Mołdawii, Gruzji i Armenii do Unii Europejskiej. Fundacja działa m.in. w zakresie promocji i wspierania integracji Ukrainy ze strukturami  europejskimi i euroatlantyckimi, działa w zakresie wdrażania międzynarodowych standardów etycznych w życiu publicznym, reform samorządowych, aktywizacji młodzieży i budowania przyjaznych kontaktów Ukraińców z Polską i Europą. Liczne kontakty pana Jana Piekło na Ukrainie dobrze służą przełamywaniu wzajemnych uprzedzeń i torują drogę do integracji Ukrainy z Unią Europejską. Zdaniem posła na Sejm pana Marcina Święcickiego  pan Jan Piekło dobrze zasłużył na nagrodę, której celem jest wyróżnienie ludzi zasłużonych dla budowy społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie, a także dla współpracy z sąsiadami.

Na wniosek pani Janiny Moskalczuk i pani Anny Laddy Widajewicz Kapituła Fundacji Polcul przyznaje Panu Janowi Piekło nagrodęim. Jerzego Bonieckiegozawspółtworzenie i prowadzenie Fundacji Polsko - Ukraińskiej w Warszawie i Kijowie”.