Państwo Danuta i Marek Łagodzińscy z Warszawy, od wielu lat prowadzą Fundację „Sławek” zajmującą się więźniami. Prowadzą kompleksowe działania wspierające więźniów w trakcie odbywania kary i po opuszczeniu więzienia. Stworzyli m. in. program „Aniołów Stróżów”, którego celem jest przygotowanie więźniów skazanych na wieloletnie wyroki do wyjścia na wolność. Pomagają też odbudować relacje rodzinne i społeczne na długo przed zakończeniem odbywania kary. Dzięki zaufaniu, jakie zdobyli wśród swoich podopiecznych państwo Łagodzińscy, wielu z nich weszło na prostą drogę. Często pan Łagodziński odbiera z więzienia osobę opuszczającą jego mury, przyprowadza do siebie i pomaga poprawiać stosunki z rodziną. W 2000 roku Fundacja „Sławek” otrzymała w użyczenie dom, w którym jest miejsce dla 10 osób, które po opuszczeniu zakładu karnego nie mają dachu nad głową. Gdy Fundacja go przejmowała, był kompletnie zaniedbany i zrujnowany. Teraz dzięki pracy byłych więźniów dom wygląda zupełnie inaczej. Program pomocy więźniom jest bardzo szeroki. Wspólnie z wolontariuszami realizowane są interesujące projekty. Oto tylko kilka przykładów: dyżury prawników i psychologów, program Anioł Stróż, mediacje, miejsca noclegowe, internetowe radio OFF, Wyjść z nałogu, pomóż Afryce, czytanie bajek dla dzieci, Stacja „Wolność”, szkolenia dla kuratorów sądowych, niedostosowanie społeczne i radzenie sobie ze złością.

Ważnym przedsięwzięciem jest organizacja dorocznej pielgrzymki osób niepełnosprawnych pod opieką więźniów na Jasną Górę. Uczestnictwo więźniów nie sprawia żadnych kłopotów.

Kapituła Fundacji Polcul przyznaje Państwu Danucie i Markowi Łagodzińskim nagrodę im. Ireny i Karola Dowoyna-Sylwestrowiczów zazałożenie i wieloletnie prowadzenie Fundacji "Sławek", zajmującej się więźniami”. Wnioskodawczynią jest nasza konsultantka pani Anna Laddy Widajewicz.