Nagrodzeni sa za wieloletnie i niezwykle skuteczne budowanie demokracji na szczeblu lokalnym, a szczegolnie wklad w rozwoj wsi Dobkow i calego  Pogorza Kaczawskiego. Stworzyli oni niezwykle popularny model rozwojowy remontujac gospodarstwo i adaptujac je do funkcji hotelowego pensjonatu. Ten pensjonat, z kolei, stal sie dla Panstwa Rozpedowskich baza do niezwykle skutecznych dzialan spolecznych angazujacych lokalna ludnosc, budujacych szacunek dla srodowiska naturalnego i kultury lokalnej, a przede wszystkim propagujacych caly region jako miejsce aktywnego wypoczynku. Stworzyli Stowarzyszenia Dobkow, ktore staqla sie kolem napedowym dla lokalnych inicjatyw rozwojowych, rozwijaja Kaczawskie3 Warsztaty Artystyczne, prowadza Letnia szkole Wiejskiego Krajobrazu stworzyli Ekomuzeum Rzemiosla w Dobkowie, Schronisko Mlodziezowe, ora uczestnicza w wielu europejskich projektach partnerskich. Sa przykladami nie tylko spolecznego zaangazowania, ale takze regionalnej przedsiebiorczosci, na ktorej opiera sie sukces polskiej transformacji.

WnioskowaƂa Dorota Jones-Olszanka