Pani Dorota Śledziowska jest animatorką życia społeczno-kulturalnego w Reptowie koło Szczecina. Pani Dorota jest nauczycielką Historii i Wiedzy o Społeczeństwie w Zespole Szkół Publicznych w Reptowie. Historia i praca z dziećmi to dwie największe pasje pani Doroty. Jej interesujące pomysły na ciekawe lekcje historii sprawiły, że zapaliła do poznawania historii sporą grupę uczniów. Realizowane przez Nią zajęcia powodują, że pobyt w szkole staje się dla uczniów przyjemnością a nie obowiązkiem. Założyła koło „Żywej historii”, szkolny teatrzyk historyczny i muzeum szkolne, w którym eksponatami są przedmioty użytkowe związane z życiem, kulturą, tradycją, i religią tego regionu, a także przedmioty przywiezione przez osadników po II wojnie światowej. Na zajęcia dzieci przygotowują odpowiednie stroje, fryzury i dekoracje. Organizuje turnieje rycerskie w strojach z epoki uszytych przez siebie. W muzeum znajduje się też stały kącik miniatur zamków, fortec i przedmiotów, które służą jako dekoracje do lekcji „żywej historii”. Pani Dorota Śledziowska jest też inicjatorką wydania drukiem wspomnień dziadków i rodziców uczniów z czasów wojny. Materiały do tej książki, zatytułowanej „Drogi życia przywiodły nas do Reptowa” zebrali uczniowie szkoły. Ta książka powstała dzięki projektowi, którego celem jest walka z marginalizacją osób starszych w społeczeństwie. Okoliczni mieszkańcy chętnie oglądają przygotowane wystawy, konkursy i występy teatrzyku. Pani Dorota organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi, uczestnikami powstania warszawskiego, zesłańcami na Sybir i ludźmi kultury. Bardzo ciekawe są też spotkania młodzieży z seniorami, którzy mieszkali na tych terenach przed wojną, lub osiedlili się na nich po wojnie.

Na wniosek naszej konsultantki pani Teresy Siwak Kapituła Fundacji Polcul przyznaje Pani Dorocie Śledziowskiej nagrodę za „popularyzację wiedzy historycznej wśród młodzieży, krzewienie kultury i budowanie więzi społecznych w Reptowie”.