Pani Sylwia Magdalena Skuza – 10 lat temu w wyniku ciężkiej choroby utraciła całkowicie wzrok. Jest założycielką i prezeską Pomorskiej Fundacji Sportu i Turystyki dla Osób Niepełnosprawnych „Keja” w Gdańsku. Fundacja stawia sobie za cel rehabilitacje osób niepełnosprawnych poprzez żeglarstwo. Priorytetem jest prowadzenie szkoleń i organizowanie rejsów jachtowych, w których część załogi stanowią osoby niepełnosprawne, również z wadami wzroku. Od 2010 roku odbyło się wiele rejsów po Zatoce Gdańskiej, jeziorach mazurskich, Kanale Elbląskim, a także na Morzu Śródziemnym. W każdym z rejsów uczestniczy kilka jachtów i kilkudziesięciu niepełnosprawnych załogantów, również ociemniałych częściowo lub całkowicie.   

Pani Sylwia była inicjatorką projektu „Miasto bez Barier”, w którym studenci wcielili się w osoby niepełnosprawne z różnymi dysfunkcjami fizycznymi. Jest też stałym ekspertem do spraw osób niepełnosprawnych przy Gdańskiej Społecznej Radzie Urzędu Miasta do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Pani Sylwia cieszy się wielkim uznaniem. Otrzymała wiele podziękowań, wyróżnień i nagród. Swym działaniem przywróciła radość życia wielu osobom niepełnosprawnym.

Na wniosek naszej konsultantki pani Teresy Siwak Kapituła Fundacji Polcul przyznaje Pani Sylwii Magdalenie Skuza nagrodę im. Staszki Kuratczyk i Zochy Nawojowskiej za „założenie i prowadzenie Pomorskiej Fundacji Sportu i Turystyki Osób Niepełnosprawnych „Keja” w Gdańsku”.