Pani kapitan Weronika Sebastianowicz - prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi.

Pani Kapitan od wczesnej młodości była związana z konspiracją. W 1951 aresztowana wraz z rodzicami, również żołnierzami AK, skazana za działalność podziemną na karę śmierci, zamienioną następnie na karę 25 lat łagrów, skróconą do 10 lat. Po 5-ciu latach zwolniona z dalszego odbywania kary, wraca z Workuty, pozbawiona praw obywatelskich i możliwości repatriacji do Polski. Nie mogąc wyjechać do Polski działa na miejscu. Od 1993 roku pani Kapitan jest prezesem nowopowstałego Stowarzyszenia Żołnierzy AK.  Jego celem jest kultywowanie polskości wśród Polaków na Białorusi, świąt i tradycji polskich, pomoc żyjącym jeszcze byłym żołnierzom AK i ich rodzinom. Stowarzyszenie nawiązuje kontakty z organizacjami w Polsce: Stowarzyszeniem Łagierników Żołnierzy AK, Urzędem do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, i Stowarzyszeniem Odra-Niemen. Ta współpraca owocuje pomocą rzeczową dla kombatantów i ich rodzin. Młodzież z okolic Grodna i Lidy chętnie współpracuje ze Stowarzyszeniem przy renowacji polskich cmentarzy w Subkontach, Wawiórce, Naczy i Niecierzy. Prowadzone są także poszukiwania cmentarzy zapomnianych. Pani Kapitan Sebastianowicz utrzymuje kontakty z wieloma szkołami w Polsce, w których wygłasza prelekcje „Żywej historii”, podczas prezentacji filmu pod tytułem „Pani Weronika i jej chłopcy”. Pan Prezydent Komorowski odznaczył Panią Kapitan Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a Stowarzyszenie Młodzieży Patriotycznej nadało jej tytuł Honorowej Działaczki „Patriae Fidelis”. Jest również Honorowym Obywatelem Miasta Słubic.

Na wniosek naszej konsultantki pani Agnieszki Szozdy Kapituła Fundacji Polcul przyznaje Pani Weronice Sebastianowicz nagrodę im. Krystyny i Bolesława Singlerów za„działalność społeczną i kombatancką oraz prowadzenie Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi”.