Dr Maria Zoll Czarnecka i dr Monika Madalińska z Warszawy zorganizowały i od wielu lat prowadzą poradnię lekarską dla bezdomnych w Stowarzyszeniu „Lekarze Nadziei”. Dr Maria Zoll Czarnecka rozpoczęła działalność medyczną jako sanitariuszka już w czasie powstania warszawskiego. Wtedy opatrywała śmiertelnie rannych. Lekarz to dla niej misja, której jest wierna do dziś. Dr Monika Madalińska pracuje od 7-miu lat w przychodni dla bezdomnych jako wolontariuszka. Obie Panie zorganizowały przychodnie dla bezdomnych, w których mieści się 5 gabinetów lekarskich, magazyn i archiwum. Wszyscy lekarze pracują w nich społecznie. Ulubionymi pacjentami pani Dr Marii Zoll Czarneckiej są ludzie z nie leczonymi przewlekłymi schorzeniami, ropiejącymi ranami, takimi z jakimi stykała się podczas powstania warszawskiego. Dobry kontakt z lekarzami i dyrekcją szpitala przy ul. Kasprzaka umożliwia hospitalizowanie pacjentów. Jest tam też możliwość wyrobienia czasowego ubezpieczenia. Panie Doktor sprawiły, że w przychodni noclegowni „Przystań” jest kilka łóżek przeznaczonych dla bezdomnych. Przychodnia udziela pomocy w wielu innych, poza-medycznych sprawach. Są to porady prawne, usługi opiekuńcze, wydawana jest żywność i odzież. Dr Monika Madalińska – specjalista pulmonolog, ma wiele pracy bo wśród bezdomnych jest wielu chorych na gruźlicę, w zimie przeziębienia zamieniają się w zapalenia oskrzeli czy płuc. Często z własnej kieszeni wykupuje przepisane chorym lekarstwa. Dla dobra Przychodni przyjmuje każdą propozycję wystąpienia w prasie, radiu, czy telewizji. Prof. Andrzej Zoll poświęcił w swojej książce „Zollowie – opowieść rodzinna” cały rozdział swojej siostrze Marii.

Na wniosek naszej konsultantki pani Anny Laddy Widajewicz Kapituła Fundacji Polcul przyznaje Pani Marii Zoll Czarneckiej oraz Pani Monice Madalińskiej nagrody im. Ireny i Karola Dowoyna-Sylwestrowiczówza „zorganizowanie i długoletnie prowadzenie poradni lekarskiej dla bezdomnych w Warszawie”.