Pan Alex Dancyg, urodzony w Warszawie, wychowany w Izraelu mówi o sobie że jest Polakiem i Żydem. W 1958 roku wyemigrował wraz z rodzicami do Izraela. Szczęśliwe dzieciństwo w Warszawie na zawsze zostało w pamięci Alexa. To szczęśliwe dzieciństwo i miłe wspomnienia miały wpływ na obecną działalność pana Alexa, który od 10 lat organizuje spotkania młodzieży izraelskiej i polskiej. Jest on twórcą projektu „Bliżej siebie”, którego celem jest przełamywanie stereotypów i odkrywanie wspólnej historii.        Dwa razy w roku p. Alex organizuje w Jerozolimie wspólne seminaria dla nauczycieli ze szkół polskich i żydowskich. Jest to seria spotkań, wykładów historycznych i zajęć z dziedziny kultury. Po tych spotkaniach nauczyciele w swoich szkołach przygotowują młodzież do wizyt młodych Izraelczyków w polskiej szkole. Odbywają się warsztaty, zajęcia historyczne, kulturalne i kulinarne, jest śpiew, zabawa, potem … trudno się rozstać.

Pan Alex bierze czynny udział w wielu wydarzeniach w ramach Yad Vashem i chętnie udziela wywiadów na temat dialogu polsko-żydowskiego. Między innymi bierze też udział w opracowaniu podręczników o naszej wielowiekowej wspólnej historii.

Za pomysł i długoletnią realizację tego autorskiego projektu p. Alex Dancyg został odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Srebrnym Krzyżem zasługi, a przez ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego medalem Komisji Edukacji Narodowej. 

Kapituła Fundacji Polcul przyznaje Panu Alexowi Dancygowi nagrodę im. Eudoksji Rakowskiej za „wieloletnią działalność na rzecz edukacji historycznej młodzieży izraelskiej i polskiej”. O nagrodę wnioskowały pani Marta Rebzda i nasza konsultantka pani Anna Laddy Widajewicz