Pani Małgorzata Rybicka z Gdańska jest współzałożycielką i prezesem Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym. Celem Stowarzyszenia jest organizowanie pomocy osobom autystycznym od wczesnego dzieciństwa po wiek dojrzały. Pani Małgorzata jest wdową, matką dwojga dorosłych dzieci, z których jedno cierpi na autyzm. Mąż p. Małgorzaty – Arkadiusz Rybicki zginał w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Od 20 lat gdańskie Stowarzyszenie działa pod przewodnictwem p. Małgorzaty bardzo prężnie. Jego działalność jest doceniana przez osoby niepełnosprawne, ich rodziny, a także uznana przez władze wojewódzkie i inne organizacje społeczne za najlepszą organizację pozarządową w regionie gdańskim.

Pod kierownictwem pani Rybickiej Stowarzyszenie prowadzi wszechstronne działania mające na celu pomoc dla osób z autyzmem. Są to między innymi: centra aktywizacji społecznej i zawodowej w celu usamodzielnienia osób dorosłych z autyzmem; prowadzony jest punkt profilaktyczny, w którym zatrudnione są osoby dorosłe z autyzmem; prowadzone są także szkolenia dla rodziców, pracowników socjalnych, nauczycieli i lekarzy; realizowany jest projekt „Zrozumieć autyzm” dla osób autystycznych ze wsi i miast; prowadzone są poradnie dla osób z autyzmem. Stowarzyszenie pod kierunkiem p. Rybickiej prowadzi też działania ustawodawcze, co pozwoli na tworzenie małych placówek stacjonarnych dla osób z autyzmem; w budowie jest Dom dla dorosłych osób z autyzmem; Stowarzyszenie prowadzi specjalny Ośrodek Wychowawczy dla dzieci i młodzieży z autyzmem i wspiera klasy dla dzieci autystycznych przy szkołach w Gdańsku, Gdyni i Kobysewie.

W uznaniu tych zasług p. Małgorzata Rybicka otrzymuje nagrodę Fundacji Polcul im. Eudoksji Rakowskiej za „wieloletnią pracę na rzecz osób z autyzmem, utworzenie wielu placówek dla ich wspierania i krzewienie wiedzy na temat autyzmu".. O nagrodę wnioskowała p. Teresa Siwak.