Pan Zbigniew Niziński z Warszawy – założyciel Fundacji „Pamięć która trwa”, od wielu lat wyszukuje, dokumentuje i oznacza ślady niemieckich mordów na ludności żydowskiej. Propaguje pamięć o tych ludziach i miejscach ich kaźni.

Pan Zbigniew przemierza polskie miasteczka i wioski w poszukiwaniu nieznanych miejsc straceń i świadków holokaustu. Te wieloletnie poszukiwania zaowocowały licznymi tablicami i kamieniami upamiętniającymi zapomniane masowe groby i pojedyncze pochówki. Tę działalność podjął p. Zbigniew z poczucia chrześcijańskiego obowiązku, którym się w życiu kieruje. Założona przez niego Fundacja „Pamięć która trwa”  pomaga w staraniach o fundusze na pamiątkowe tablice i w organizowaniu spotkań z młodzieżą szkolną. Wszystkie wydarzenia związane z grobami są dokumentowane we współpracy z Komisją Rabiniczną d.s. Cmentarzy. Pan Zbigniew nawiązał współpracę z Kancelarią Prezydenta RP, Towarzystwem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, Stowarzyszeniem „Dzieci Holokaustu”, i z izraelskim Instytutem Yad Vashem. W ramach projektów „Wspólna Historia”, „Okazać serce” i „Pamięć o grobach” pan Zbigniew organizuje spotkania edukacyjne, niesie pomoc finansową i rzeczową osobom ratującym Żydów, będącym w trudnej sytuacji życiowej, i upamiętnia nieoznaczone groby Żydów pomordowanych w czasie ostatniej wojny. Za swą działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kultury żydowskiej został wyróżniony przez Ambasadę Izraela i Żydowski Instytut Historyczny, Stowarzyszenie Żydów Kombatantów, honorowym członkostwem Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, złotym medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Na wniosek naszej konsultantki p. Anny Laddy Widajewicz Pan Zbigniew Niziński otrzymuje nagrodę Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego „za wyszukiwanie, oznaczanie i dokumentowanie śladów hitlerowskich mordów na ludności żydowskiej i na osobach pomagających Żydom”.