Pani Karine Hovsepyan z Puszczy Mariańskiej i pan Konrad Pruszyński z Warszawy działają społecznie od roku 2003 w Stowarzyszeniu „Expatria” niosącym pomoc medyczną chorym dzieciom i pomoc rzeczową osobom ubogim mieszkającym na Wschodzie.

Pani Karine – Ormianka, przez 6 lat pracowała jako lekarz internista w Przychodni w miejscowości Wandzior. W 2000 roku zginął w wypadku jej mąż. Sytuacja rodzinna zmusiła ją do wyjazdu do Polski z 11 letnim niepełnosprawnym synem. W działalność społeczną wciągnęła ją Dr Jadwiga Wojtczak-Jarosz – Polka mieszkająca w Kanadzie, która przy wsparciu Polonii uruchomiła akcję „Save a life”, nakierowaną na leczenie polskich dzieci na Wschodzie, chorych na gruźlicę. Lekarze w otwockim szpitalu zaleczali chorobę, ale leki trzeba było podawać dzieciom dalej przez pół roku. Wynajęto ośrodek wczasowy i tam dr Karine przez pół roku była opiekunką i lekarzem dzieci. Pani Havsepyan jest członkiem założycielem Stowarzyszenia „Expatria”. Zajmuje się w Expatrii analizowaniem kart chorób dzieci, które mają być leczone w Polsce i konsultacjami z lekarzami w Polsce. To na niej spoczywa odpowiedzialność wyboru odpowiedniego szpitala i specjalisty.

Natomiast Pan Konrad Pruszyński zajmuje się w Stowarzyszeniu wyszukiwaniem rodzin z chorymi dziećmi, organizuje transport i często sam jeździ po nie. Załatwia wizy, bilety, noclegi, ubrania i inne niezbędne rzeczy na czas pobytu dzieci i ich opiekunów. Wyszukuje sponsorów, roztacza opiekę nad potrzebującymi, wśród znajomych zbiera odzież, środki czystości, i sam swoim samochodem zawozi je potrzebującym rodzinom lub domom dziecka na Wschodzie. Trafia do osób, które zapraszają dzieci ze Wschodu na wakacje do Polski czy nawet do Włoch.   

Na wniosek naszej konsultantki pani Anny Laddy-Widajewicz Pani Karine Hovsepyan i pan Konrad Pruszyński otrzymują nagrodę Fundacji Polcul im. Staszki Kuratczyk i Zochy Nawojowskiej za „działalność społeczną w ramach Stowarzyszenia „Expatria”.