Pani Jolanta Czernicka-Siwecka z Bytomia pomogła synkowi Oskarowi wyjść z białaczki, a potem skutecznie uczyła inne matki motywacji do walki z nowotworami dzieci. Oskar wrócił do domu, ale p. Jolanta dalej spędza sporo czasu na Oddziale Onkologii, Hematologii i Chemioterapii Kliniki Pediatrii w Zabrzu, kontynuując swoją działalność na rzecz małych pacjentów. Uczy jak walczyć z chorobą poprzez specjalny program bazujący na pozytywnym nastawieniu do własnej choroby. W ten bój zostali włączeni rodzice, zainspirowani przez p. Jolę, członkowie rodzin, personel szpitalny i wolontariusze. Oskar do Zabrza już nie jeździ, ale p. Jola – tak. Bo z jej wymuszonej chorobą synka dwuletniej działalności zrodziła się rzecz niezwykła – rodzinna integracja na najtrudniejszym z oddziałów zabrzańskiej kliniki. Kiedy zaistniała konieczność sformalizowania spontanicznych dotąd działań, p. Jola powołała do życia Fundację „Iskierka”, która pomaga dzieciom, rodzicom i lekarzom. Nie sposób wymienić wszystkich rodzajów działalności Fundacji. Są wśród nich: arteterapia, w ramach której dzieci rozwijają swoje artystyczne talenty wspólnie z rodzicami. Przynosi to obu stronom uspokojenie, wyciszenie i akceptację. Pokazy filmowe, spektakle i koncerty z udziałem znanych artystów, atrakcyjne obozy żeglarskie, podróże zagraniczne, obozy wspinaczkowe. „Iskierka” pomaga w zakupach drogich leków i sprzętu medycznego. Remontuje i doposaża dziecięce oddziały szpitalne. Znanym przedsięwzięciem „Iskierki” są występy Dziecięcej Orkiestry Onkologicznej, wymyślonej przez p. Jolę w 2007 roku. Wykonawcami są dzieci, rodzice, lekarze i pielęgniarki oraz partnerzy społeczni „Iskierki”: dziennikarze, inżynierowie, profesorowie, policjanci i inni. Koncert „odczarowuje” sytuację szpitalną, znika lęk przed lekarzem, cementuje rodzinę.

Na wniosek naszej konsultantki pani Joanny Dunikowskiej    Kapituła Fundacji Polcul przyznaje Pani Jolancie Czernickiej-Siweckiej nagrodę im. Ireny i Karola Dowoyna-Sylwestrowiczówza „założenie i prowadzenie Fundacji „Iskierka” wspierającej proces leczenia chorób onkologicznych u dzieci na Śląsku”.