Pani Władysława Bimkiewicz, sołtys wsi Wola Jabłońska w Wielkopolsce, swoją działalnością, energią, i życzliwością, przyczynia się do integracji tej wiejskiej społeczności, rozbudza zainteresowania dzieci i młodzieży, organizuje spotkania dla seniorów.

Od 2007 roku, to jest od czasu gdy jest sołtysem, wiele się zmieniło we wsi. Stopniowo i skutecznie pani Sołtys zbiera fundusze na remont i rozbudowę Domu Wiejskiego, gdzie są organizowane liczne spotkania dla dzieci, młodzieży i seniorów. Dom był w ruinie i planowano pierwotnie jego rozbiórkę, a teraz służy mieszkańcom. Za zabrane z różnych źródeł pieniądze została odrestaurowana figura Matki Boskiej. Pani Sołtys uzyskała pieniądze na naprawę oświetlenia drogi.  Udało się jej namówić największych we wsi rozrabiaków do odświeżenia przystanku autobusowego, który był dewastowany przez tę młodzież. Teraz jest tam czysto. Swoim samochodem wozi starsze osoby do lekarzy i urzędów.

Pani Sołtys regularnie organizuje spotkania kulturalne całej społeczności wiejskiej: Dzień Rodziny, biesiady przy muzyce i świecach dla seniorów, Mikołajki z prezentami i występami, Andrzejki z wróżbami, Dzień Dziecka. Jest też organizowany Dzień Ojca! Corocznie organizuje w sierpniu Plener Artystyczny z warsztatami dla Dzieci z sąsiednich wsi pod nazwą „Wieś jest Cool”. Impreza trwa cały tydzień, a panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowują obiady. Są też spotkania „Dzieci Dzieciom”, na które dzieci z Woli Jabłońskiej zapraszają rówieśników z gminy Wolsztyn. 

Pani Bimkiewicz była dwukrotnie nominowana na Sołtysa Roku. Jest Małym Bohaterem w swojej Małej Ojczyźnie!

Kapituła Fundacji Polcul przyznaje Pani  Władysławie Bimkiewicz nagrodę za „aktywizację i integrację społeczeństwa lokalnego w wielkopolskiej wsi Wola Jabłońska”. O nagrodę wnioskowała nasza konsultantka pani Anna Laddy Widajewicz.