Pan Stanisław Zalewski jest od wielu lat aktywistą i prezesem reaktywowanego po 1989 roku Polskiego Związku Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Wiezieni i Obozów Koncentracyjnych. Pod jego kierownictwem, Związek prowadzi wydawnictwo historyczne, a także współpracuje ze szkołami w Polsce i w Niemczech organizując spotkania ze “Świadkami Historii”. Zajmuje się także interwencjami, rzecznictwem i ochrona praw dla ofiar prześladowań hitlerowskich – wszystko to pomimo wieku 90 lat! Zostaje nagrodzony za wybitne osiągniecia w pracy społecznej na rzecz ofiar prześladowań hitlerowskich, oraz za kształtowanie propagowanie uniwersalnych wartości ludzkich. Życzymy mu także stu lat w zdrowiu i pomyślności!