Pan Jarek Wajk jest muzykiem, wieloletnim członkiem warszawskiego zespołu “Oddział Zamknięty”, a przede wszystkim urodzonym społecznikiem walczącym z uzależnieniami. Zaczął od rozdawania kanapek bezdomnym na Dworcu Centralnym. Potem organizował wizyty w szkołach, rozmowy z młodzieżą oraz najbardziej chyba skuteczne koncerty gitarowe, które zaowocowały studiami w Szkole Psychoterapii Uzależnień w Czarnym Borze. Obecnie prowadzi  - wraz z córka Marta – warsztaty profilaktyczne oraz mediacje “uczeń - szkolą, dziecko -rodzice”, oraz pracuje z głuchoniemymi Jest ceniony, poważany i lubiany za swa pasje społecznikowska przez przyjaciół i wszystkich, którym pomaga. Zostaje nagrodzony za głębokie zaangażowanie społeczne i sukcesy w pracy społecznej, a szczególnie za humanizacje życia poprzez pomoc i opiekę nad ludźmi niepełnosprawnymi dotkniętymi przez los.