Pani Katarzyna Konewecka – Hołój z podkrakowskiej Luborzycy założyła Stowarzyszenie Piękne Anioły. Wraz z koleżankami – wolontariuszkami remontuje pokoje dzieci z najuboższych rodzin. Wyszukują sponsorów i darczyńców. Wykonawcami kompleksowych remontów są osadzeni z kilku zakładów karnych posiadający odpowiednie kwalifikacje (i niskie wyroki). Wyremontowany, zgodnie z marzeniami jego młodych lokatorów, pokój oddawany jest często „w pakiecie” z nowa łazienką i przyczynia się nie tylko do istotnych zmian w życiu dzieci ale też inspiruje pozostałych domowników do działania na rzecz najbliższego otoczenia. Działalność Stowarzyszenia Piękne Anioły obejmuje również inne formy pomocy dzieciom żyjącym w najtrudniejszych warunkach i ma już zasięg ogólnopolski. Pani Katarzyna Konewecka – Hołój zostaje wyróżniona za wybitne osiągnięcia w budowaniu inicjatyw obywatelskich w dziedzinie humanizacji życia.