Pan Andrzej Kolejewski z Gdyni jest wybitnym lekarzem-chirurgiem zakażonym bakcylem społecznikostwa, ekspertem chorób tropikalnych, podróżnikiem, a także cenionym dziennikarzem. Od ponad 25 lat organizuje i sprawuje opiekę lekarską nad osobami bezdomnymi i ubogimi w Gdyni. Jest także inicjatorem zimowych akcji pomocy bezdomnym, organizatorem szkoleń woluntariuszy w zakresie pomocy przedmedycznej, twórcą nowoczesnej stacji pogotowia, współorganizatorem działającej od 15 lat Fundacji “Eskulap”, autorem czterech książek i dziesiątków publikacji na tematy podróżnicze, historii opieki zdrowotnej w Gdyni, a także popularnym dziennikarzem-reporterem. Nagrodzony za wybitne osiągniecia w pracy społecznej, inicjatywy obywatelskie na szczeblu lokalnym, oraz za humanizacje życia, poprzez organizacje opieki nad bezdomnymi i chorymi.