Pani Bente Kahan jest Wrocławianką o norwesko-żydowskich korzeniach, wybitną artystką o międzynarodowej renomie, popularyzatorką kultury żydowskiej, założycielką i ‘spiritus movens’ Fundacji Bente Kahan, której celem było odnowienie Synagogi Pod Białym Bocianem we Wrocławiu. Pani Kahan to przede wszystkim wspaniała popularyzatorka historii Żydów wrocławskich, entuzjastka regionalnego dziedzictwa kulturalnego, oraz działaczka budowania pomostów ponad podziałami etnicznymi i religijnymi. Jej sukces w odbudowie zniszczonej przez Nazistów Synagogi Pod Białym Bocianem zyskało jej podziw I wdzięczność całej lokalnej społeczności, a organizowane przez nią wystawy i “Dni Wzajemnego Szacunku” budują cenne pomosty I więzi pomiędzy społecznościami etniczno-religijnymi. Zostaje odznaczona za propagowanie pluralizmu i tolerancji w stosunku do mniejszości narodowych i religijnych.