Pan Zbigniew Jędrzejewski z Sopotu jest od pięciu lat woluntariuszem lokalnego Caritasu. Zajmuje się bezpośrednia pomocą dla bezdomnych: pomaga przy rozładunku samochodów zaopatrzeniowych, segreguje ubrania, pomaga przy wydawaniu posiłków, oraz pomaga w przygotowaniu uroczystości, takich jak spotkania na Wielkanoc i Boże Narodzenie.  Jego zaangażowanie jest w dużej mierze wynikiem własnych doświadczeń – sam doznał bezdomności i padał ofiara chorób. Jest znany z ogromnego poświecenia, za które nagradzany jest powszechnym podziwem i wdzięcznością ludzi, którym pomaga. Zostaje nagrodzony za wkład w humanizacje życia, szczególnie za pomoc ludziom chorym i niesprawnym.