Pan Leszek Podolecki ze Świnoujścia zajmuje się od 1992 roku biednymi, bezdomnymi, byłymi i obecnymi więźniami z zakładów karnych w woj. Zachodnio-Pomorskim. Odwiedza skazanych w więzieniu. Prowadzi tam grupowe zabiegi terapeutyczne i pomaga w nawiązywaniu kontaktów z rodzinami. Między innymi założył Stowarzyszenie Ewangelicznej pomocy Więźniom „Bractwo Więzienne”, które wydaje dwumiesięcznik „Dobry Łotr”. Gazeta ta jest przeznaczona dla osadzonych w zakładach karnych. Więźniowie publikują w niej swoje wiersze, opowiadania, a nawet swoje prace malarskie. Przed 20 laty zorganizował w Świnoujściu Schronisko dla Bezdomnych na 30 miejsc, wkrótce potem powstały kolejne schroniska w Gryfinie, Wolinie i w Trzebini. Obecnie organizuje nowy ośrodek w Świnoujściu dla osób młodych, byłych więźniów i bezdomnych, którzy będą tam mogli w godnych warunkach przejść szkolenie przygotowujące do podjęcia pracy. W ośrodku będzie prowadzona terapia indywidualna i grupowa mająca na celu m. in. nawiązanie zerwanych kontaktów z rodzinami, uchronienie przed kolejnym wejściem na drogę przestępstwa i bezdomności i usamodzielnienie się. W około 30 procentach przypadków ta pomoc okazuje się skuteczna. W swojej wieloletniej pracy na rzecz osób potrzebujących pomocy dał się poznać jako człowiek wielkiego serca. Przez swoich podopiecznych jest szanowany i obdarzany wielkim zaufaniem. Jest też doceniany prze władze regionalne i państwowe.

Nasza Fundacja przyznaje Panu Leszkowi Podoleckiemu nagrodę im. Jerzego Bonieckiego za „wieloraką działalność readaptacyjną na terenie zakładów karnych i poza nimi.” O nagrodę wnioskowała konsultantka Polculu pani Teresa Siwak