Pan mjr Leszek Stępień ze Szczodrego koło Wrocławia jest pierwszym polskim żołnierzem, który został ranny w Afganistanie. Pan major jest sekretarzem generalnym Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju i w ramach tego stowarzyszenia współpracuje z jego prezesem panem Tomaszem Klocem. Swoją pracę w Stowarzyszeniu traktuje jak kolejną misję, w której pomaga kolegom wracającym z Afganistanu i Iraku. Dla każdego z nich organizuje specjalistyczną pomoc lekarską, rehabilitacyjną i psychologiczną. W późniejszym okresie pomaga im w zatrudnieniu, przekwalifikowaniu i znalezieniu pracy. Często zdarza się, że weterani nie poddani właściwemu leczeniu popadają w alkoholizm, co prowadzi do rozpadu ich rodzin, a oni sami staczają się na margines społeczny. Obecnie pan mjr. Stępień organizuje centralne obchody Dnia Weterana oraz kampanię społeczną pod nazwą „Szacunek i wsparcie”. Celem kampanii jest uwrażliwienie społeczeństwa na problemy weteranów, ich rodzin, a w szczególności na tych, którzy zostali ranni podczas misji. Szczególną wagę przykłada w kampanii do pomocy dla rodzin żołnierzy którzy zginęli podczas misji wojskowych za granicą.

Nasza Fundacja przyznaje Panu Leszkowi Stępniowi nagrodę im. Eudoksji Rakowskiej za „pracę w Stowarzyszeniu Rannych i Poszkodowanych w Misjach Wojskowych Poza Granicami Kraju.” O nagrodę wnioskowała konsultantka Polculu pani Teresa Siwak