Młodszy chorąży sztabowy w stanie spoczynku Pan Tomasz Kloc z miejscowości Dołuje koło Szczecina, był pierwszym ciężko rannym polskim żołnierzem w Iraku. Przeszedł długą drogę leczenia szpitalnego, wiele operacji i zabiegów rehabilitacyjnych. Ale najbardziej uciążliwą okazała się „walka” o prawo do odszkodowania, renty i powrotu do pracy poza wojskiem. By ulżyć kolegom w podobnej sytuacji pan Tomasz Kloc wraz z panem Leszkiem Stępniem założyli Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju. Pan Tomasz jest obecnie prezesem tego stowarzyszenia. Jego celem jest niesienie pomocy psychologicznej, materialnej i prawnej, żołnierzom uczestnikom misji i ich rodzinom. Stowarzyszenie ma już wiele osiągnięć. Między innymi z jego inicjatywy została wprowadzona w życie ustawa o statusie poszkodowanego żołnierza w służbie zawodowej, która gwarantuje zatrudnienie w armii, stałą opiekę medyczną i rehabilitację w wojskowej służbie zdrowia. Z pomocy korzysta obecnie około 250 weteranów. Pan Tomasz prowadzi również działania na rzecz zmian prawnych i pomocy dla żołnierzy rannych i poszkodowanych w trakcie misji, a także reprezentuje środowisko wobec organów państwowych i wojskowych. Prowadzi spotkania z młodzieżą, na których omawia udział żołnierzy w misjach zagranicznych, rolę weteranów w kształtowaniu postaw patriotycznych, organizuje turnusy terapeutyczne dla weteranów i ich rodzin, a także wakacje i zimowiska dla dzieci żołnierzy –ofiar wojny.

Fundacja Polcul przyznaje Panu Tomaszowi Klocowi nagrodę im. Krystyny i Bolesława Singlerów za „współudział w założeniu i pracę w Stowarzyszeniu Rannych i Poszkodowanych w Misjach  Wojskowych Poza Granicami Kraju”. O nagrodę wnioskowała konsultantka Polculu pani Teresa Siwak