Pani Justyna Filemonowicz-Jaworska z Kartuz jest woluntariuszkąpracującą na rzecz kobiet cierpiących na choroby nowotworowe. Jest znana w całej Polsce jako działaczka Fundacji “Rak n’ Roll” oraz inicjatorka i współuczestniczką akcji “Daj włos”. Pracuje społecznie zbierając włosy na peruki dla pacjentów cierpiących na raka, oraz strzyże darmowo bezdomnych i ubogich. Jest społecznikiem cenionym i podziwianym nie tylko w rodzinnych Kartuzach, lecz także w całym regionie. Jej praca pomaga ludziom chorym utrzymywać poczucie godności i solidarnej wspólnoty. Zostaje nagrodzona za wkład w humanizacje życia, oraz za pomoc ludziom chorym i wykluczonym.