Państwo Ilona i Eugeniusz Gosiewscy z Wrocławia zajmują się w założonym przez nich Stowarzyszeniu Odra-Niemen pogłębianiem edukacji historycznej wśród młodzieży, dialogiem między Polakami w Kraju i zagranicą i pomocą kombatantom na Kresach. Stowarzyszenie Odra-Niemen organizuje liczne akcje mające na celu pomoc Polakom na Wschodzie, przekazuje paczki żywnościowe, uczestniczy w dialogu z mniejszościami narodowymi na Wschodzie i propaguje postawy obywatelskie. Działalność Państwa Gosiewskich opiera się na młodych wolontariuszach, rekrutujących się ze szkół w 13 województwach, w których organizowane są przez nich konkursy wiedzy historycznej i spotkania z kombatantami.

W dobie gdy lekcje historii w szkołach są mocno okrojone to działalność edukacyjna Państwa Gosiewskich ma ogromne znaczenie, a pomoc świadczona innym uczy empatii. Kontakt młodzieży z młodzieżą zza wschodniej granicy ma wymiar wychowawczy.

Fundacja Polcul przyznaje Państwu Ilonie i Eugeniuszowi Gosiewskim nagrodę za „powołanie i prowadzenie Stowarzyszenia Odra-Niemen we Wrocławiu.” O nagrodę wnioskowała konsultantka Polculu pani Agnieszka Szozda.