Pan Waldemar Domański z Krakowa - twórca Biblioteki Polskiej Piosenki i inicjator Lekcji Śpiewania „Radosna Niepodległości”, w których Krakowianie w święto Niepodległości i w rocznicę Konstytucji 3 Maja wykonują wspólnie na Rynku Głównym Krakowa pieśni i piosenki patriotyczne. „Lekcje śpiewania” odbywają się podczas różnych patriotycznych okazji. W Ośrodku Kultury Biblioteka Piosenki Polskiej prowadzonym przez Pana Waldemara Domańskiego powstała także baza danych wszystkich muzyków, kompozytorów, zespołów i chórów działających na terenie Małopolski. Pan Waldemar powołał „Towarzystwo Śpiewacze”, „Rozśpiewaną Szkołę”, akcję zbiórki starych płyt pod kryptonimem „Szanujmy wspomnienia – nie wszystko do kosza”. Najnowsze pomysły pana Waldemara Domańskiego to akcja na rzecz przywrócenia właściwej liczebności ptaków miejskich poprzez montowanie budek lęgowych, oraz działania pod hasłem „Radni dla bezradnych”. Pan Waldemar dał się poznać jako mistrz w budowaniu wspólnoty, poczucia więzi i współdziałania ponad podziałami.   

Na wniosek pani Joanny Dunikowskiej Kapituła Fundacji Polcul przyznaje panu Waldemarowi Domańskiemu nagrodę za „stworzenie Biblioteki Polskiej Piosenki, zorganizowanie Lekcji Śpiewania i innych akcji społecznych na rzecz Krakowa”.