Panowie Przemysław Filar i Marek Karbon to wybitni młodzi aktywiści wrocławscy działający w założonym przez siebie Towarzystwie Upiększania Miasta Wrocławia. Dzięki ich pasji i zaangażowaniu społecznemu, Wrocław wzbogacił się o szereg wystaw, nowatorskich imprez kulturowych, a także ważnych ekspozycji kultury wrocławskiego “mikrokosmosu”. Panowie Przemysław Filar i Marek Karbon bronią zabytków kultury, mobilizują poparcie dla imprez edukacyjnych i uczestniczą w pracach społecznej Obywatelskiej Rady Kultury – wszystko to z ogromnymi sukcesami i w duchu społecznego zaangażowania. Zostają nagrodzeni za wybitny wkład w demokratyzacje życia społecznego, za twórczość kulturalna skierowana na rozwój lokalnej demokracji oraz za wkład w przemiany zachodzące we współczesnej Polsce, szczególnie w ich rodzinnym Wrocławiu.