Pan Andrzej Cyman jest animatorem życia społeczna-kulturalnego w Bukowinie, powiat Lębork, współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Bukowiny, a także wybitnym lokalnym społecznikiem, działającym szczególnie na rzecz młodzieży oraz osób starszych. Wraz z zona Justyna prowadzągospodarstwo, wychowują trojkę dzieci, a cały wolny czas – którego zawsze im brakuje – przeznaczają na działalność społeczną, głownie na organizacje rozlicznych imprez kulturalnych, takich jak słynne Bukowińskie Zapusty czy  Wieczory Chopinowskie. Imprezy te które integrują społeczność lokalną orazożywiają życie kulturalne w Bukowinie i całym powiecie. Zostaje nagrodzona za wyjątkowo skuteczna prace z młodzieżą, szczególnie na szczeblu lokalnym, oraz za budowanie więzi społecznych, a tym samym demokracji, poprzez inicjatywy obywatelskie w swoim regionie.