Pan Leszek Bończuk jest wieloletnim i wyjątkowo oddanym społecznikiem w Gorzowie Wielkopolskim, od lat związanym z kulturą romską i z mieszkającymi w Gorzowie Cyganami. Jest inicjatorem i organizatorem “Wigilii Kultur i Narodów”, w których uczestniczą nie tylko Romowie, ale także kilkanaście innych grup etnicznych. Zainicjował doroczne obchody Światowego Dnia Romów w Polsce, a także propaguje w swoich licznych publikacjach kulturę romską, tolerancje oraz dialog miedzy-kulturowy. Zostaje nagrodzony za wybitne osiągniecia w propagowaniu pluralizmu i tolerancji, szczególnie w stosunku do mniejszości romskiej w Polsce.