Maria Bogdanowicz-Owczarek

Wyróżnienie jesień 2012

Założenie i prowadzenia Towarzystwa Charytatywnego im. Św. Marcina w Warszawie.

     Pani Maria Bogdanowicz-Owczarska w latach osiemdziesiątych działała w Prymasowskim Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom, który spontanicznie powstał przy kościele św. Marcina 17 grudnia 1981 roku, poczym został objęty patronatem prymasa Józefa Glempa,. Po rozwiązaniu Komitetu, wspólnie z p. Marią Suchocką, zaangażowała się w pracę w Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta, gdzie działała do 1994 roku.

 

W tym samym roku postanowiła stworzyć samodzielną placówkę. Po załatwieniu wszelkich formalności i znalezieniu lokalu, z kilkoma chętnymi do pomocy osobami otworzyła punkt pomocy przy Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Prochowej, a następnie przy ul. Walecznych na Saskiej Kępie. W dniach dyżurów przez biuro i magazynek przewijało się ok. stu osób.

Z p. Marią społecznie współpracuje kilkanaście osób, pełnią one dyżury, przygotowują i wydają potrzebującym odzież, prawniczka udziela porad prawnych, pisze wnioski, podania, odwołania, wspomaga też w sprawach sądowych. Często służą pomocą młodzi bezrobotni, którzy przychodzą aby uzupełnić swoją odzież. Tych młodych mężczyzn p. Maria kieruje do pobliskiej organizacji ATD Czwarty Świat na spotkania i szkolenia. Nierzadko dla nich jest to droga do uzyskania samodzielności ekonomicznej i społecznej.

Z pomocy w dużej mierze korzystają osoby kierowane przez Ośrodek Pomocy, przychodzą tu regularnie po odzież i środki czystości.

Towarzystwo założone przez p. Marię Bogdanowicz-Owczarek od 18 lat prowadzi działalność charytatywną na terenie Dzielnicy-Praga Południe. Towarzystwo pomaga osobom samotnie wychowującym dzieci, rodzinom wielodzietnym, niepełnosprawnym, bezrobotnym, upośledzonym umysłowo oraz niezaradnym życiowo.

Anna Laddy Widajewicz