Pani Beata Andrysowska z Bukowiny pod Lęborkiem jest wybitnym pedagogiem, współzałożycielką oraz wieloletnią działaczką Stowarzyszenia Rozwoju Bukowiny, inicjatorką i redaktorką pisma soleckiego „Bukowiesci” oraz dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego I Gimnazjum w Bukowinie. Pani Beata stworzyła szkole wiejską, która jest wzorem sukcesu pedagogicznego oraz ośrodkiem rozwoju kulturalnego w całym regionie. Dzięki jej pracy, studenci w Bukowinie zdobywają nie tylko wiedze szkolną, ale także wszechstronne wyksztalcenie. Zostaje nagrodzona za wyjątkowo skuteczna prace z młodzieżą, szczególnie na szczeblu lokalnym, oraz za wzmacnianie więzi społecznych, a tym samym budowanie demokracji poprzez inicjatywy obywatelskie w swoim regionie.