Pan Andrzej Folwarczny nagrodzony jest za niestrudzoną i skuteczną działalność na rzecz zbliżenia Polaków i Żydów w ramach stworzonego przez siebie Forum Dialogu Miedzy Narodami, za przeciwdziałanie nietolerancji i ksenofobii i za edukacje młodzieży w duchu przyjaźni i wzajemnego szacunku.

            Pan Andrzej Folwarczny jest nie tylko inicjatorem Forum Dialogu – największej i najstarszej polskiej organizacji pozarządowej promującej dialog polsko-żydowski – ale także posłem na Sejm w latach 1997-2001, przewodniczącym Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej, a przede wszystkim edukatorem ludzi młodych. Pracuje niestrudzenie z młodzieżą z całej Polski pomagając im poznać wspólną, ponad 1000-letnią historie Polaków i Żydów, uwrażliwić ich na wspólne wątki kultury, zwalczać uprzedzenia i fałszywe stereotypy. W programach Forum uczestniczyło już ponad 1000 młodych ludzi ze wszystkich części Polski.

            Pan Andrzej Folwarczny promuje także dialog polsko-żydowski za granicą, szczególnie w USA i Australii, gdzie jest znany i podziwiany jako nasz ambasador porozumienia i przyjaźni. Wyrazem uznania dla jego ogromnych zasług było odznaczenie w 2015 roku Orderem Odrodzenia Polski.