Pani Doktor Krystyna Kobel-Buys jest nagrodzona za wybitne osiągniecia w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku, a szczególnie za promowanie kompleksowej rehabilitacji tych osób.

Jest wybitna lekarka-neurologiem i działaczką w środowisku osób niepełnosprawnych. Wraz ze swoją matką i siostrą założyły w 1992 roku w Mikoszowie Stowarzyszenie Świętego Celestyna pomagające osobom niepełnosprawnym. Jest to unikalny ośrodek, w którym osoby niepełnosprawne są leczone, rehabilitowane, uczone oraz zatrudniane. Dr Kobel-Buys jest również uznanym naukowcem-specjalistą od porażenia mózgowego. W centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii, gdzie pracuje, organizuje konferencje naukowe, sympozja oraz szkolenia. Za swoje zasługi na polu medycznym i społecznym była wielokrotnie nagradzana, wyróżniana i dekorowana, m. in. Krzyżem Kawalerskim, tytułem „Lekarza Roku 2000”, „Lekarza Niezwykłego Roku 2006”, oraz Europejska Nagroda Obywatelska przyznana przez Parlament Europejski dla Stowarzyszenia Sw. Celestyna. Równie doceniany jest jej talent w przyciąganiu wolontariuszy. Jej zaangażowanie, wrażliwość i niezwykła osobowość zjednują jej przyjaciół i współpracowników, a jej przykład promieniuje na cale środowisko medyczne.