Pani Dorota Komornicka jest nagrodzona za inicjatywy w społeczności lokalnej, szczególnie za stworzenie Funduszu, który finansuje oddolne lokalne inicjatywy i organizacje w jej „malej ojczyźnie” w rejonie Bystrzycy Kłodzkiej.

Z wyksztalcenia jest inżynierem zootechnikiem, prace zaczęła w hodowli owiec, ale jej pasją jest działalność społeczna, która podbudowała fachowa praktyka jako stypendystka Departamentu Stanu USA. Pani Dorota jest założycielką i prezesem Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika, który finansuje lokalne inicjatywy edukacyjne, kulturalne, sportowe, budujące tolerancje i ochrony środowiska. Fundusz sfinansował miedzy innymi ponad 900 stypendiów dla dzieci i młodzieży, urządził 10 gabinetów rehabilitacyjnych, pomógł wyremontować lokalne zabytki, otworzyć świetlice oraz wydać szereg publikacji promujących lokalną historie.

Jak większość urodzonych społeczników, Pani Dorota Komornicka jest także magnesem dla innych społeczników. Skupia wokół siebie krąg lokalnych wolontariuszy – znanych jako „górale” – wskrzeszając wspólnotowe tradycje sudeckie. W swoim środowisku nazywana jest „inspiratorem spośród gór”.