Pan Andrzej Rukowicz nagrodzony jest za wieloletnią działalność na rzecz ratowania zabytków architektury drewnianej i za propagowanie historii regionu otwockiego.

Jest absolwentem ASP, ale jego pasją życiową od czasu wczesnej młodości była architektura drewniana uwieczniona przez Gałczyńskiego jako styl „świderermajer”. Pan Andrzej Rukowicz odnajduje ocalałe domy oraz uświadamia mieszkańców i władze lokalne o ich wartości. Organizuje także – zawsze bezinteresownie – wystawy i spotkania artystyczne. Był organizatorem odrestaurowanego pociągu parowego na oraz licznych wystaw fotograficznych. Był także projektodawcą i współtwórcą pocztówek i kalendarzy promujących stare budownictwo regionu. Za swoja działalność Pan Andrzej Rutkowicz otrzymał w ubiegłym roku nagrodę m. St. Warszawy.