Pan Henryk Sikora jest nagrodzony za długoletnia działalność na rzecz popularyzowania ideałów Solidarności w Australii i w Polsce, za promowanie osiągnieć wolnej i demokratycznej Polski w Australii, za działalność charytatywną na rzecz szpitali dziecięcych, oraz za działalność edukacyjna promująca wartości pluralizmu, solidarności społecznej i tolerancji.

Pan Henryk Sikora był jednym z najaktywniejszych działaczy związkowej części ruchu Solidarności. W 1983 roku przybył wraz z rodzina do Australii gdzie natychmiast zaczął organizować pomoc dla Polski i poparcie dla Solidarności. Prowadzone przez niego Biuro Koordynacyjne NSZZ Solidarność stało się centrum promującym ideały Solidarności. Przedłużeniem tej działalności – już po odzyskaniu przez Polskę suwerenności – było stworzenie Australijskiego Funduszu Solidarności z Polską, którego pan Henryk był współzałożycielem i sekretarzem wykonawczym. Fundusz przekazał polskim szpitalom dziecięcym sprzęt medyczny i lekarstwa wartości ok. 1 miliona dolarów. Pan Henryk był także współzałożycielem Australijskiego Instytutu Spraw Polskich i współorganizatorem wielu wizyt w Australii wybitnych Polaków. Po powrocie do Polski w 2003 roku włączył się w działalność edukacyjno-promocyjna, najpierw w ramach Centrum Fundacji Solidarności, a później w Instytucie Lecha Wałęsy. Jest niestrudzonym organizatorem konferencji, sympozjów i wystaw promujących wartości solidarnościowego ruchu, szczególnie wśród młodzieży.