Pan Tomasz Fopke jest nagrodzony za działalność na rzecz kultury, tradycji, języka, obyczajów i muzyki kaszubskiej oraz budowanie więzi społecznych.

Pan Tomasz jest animatorem kultury regionalnej, tradycji kaszubskich, autorem tekstów i przekładów na jezyk kaszubski, inicjatorem projektów upamiętniających kaszubskich twórców, niestrudzonym organizatorem chórów kaszubskich i festiwali muzycznych, a także autorem opracowań nt. kultury kaszubskiej. Jest wszechstronnie uzdolniony, czego wyrazem są liczne występy, przez które przybliża wszystkim swoja ukochana ‘małą ojczyznę’ kaszubską. Ilość osób, które zainspirował, i ilość osób z którymi współpracuje Pan Tomasz, można liczyć w setkach.