Ksiądz Krzysztof Gabanski jest nagrodzony za niezwykle skuteczna praca z młodzieżą, szczególnie w przezwyciężaniu alienacji społecznej i nihilizmu.

Ksiądz Gabanski jest młodym wikarym, który poświecił się nie tylko obowiązkom kapłańskim, ale także działalności społeczno-kulturalnej na rzecz lokalnego środowiska, w szczególności młodzieży. Działalność ta pozwala młodym ludziom odnaleźć swoje miejsce w społeczności, a także odnaleźć sens życia w pomocy udzielanej innym. Jest inicjatorem akcji ‘Tak pomagam’, ‘Tornister Pełen Uśmiechu’, organizuje zbiorki żywności i odzieży dla potrzebujących, jest założycielem szkolnego teatru, grupy młodzieżowej ‘Droga do Emaus’ i autorem dziesiątków innych wspaniałych inicjatyw. Jego praca promieniuje na cale środowisko lokalne.