Pan Jerzy Wcisłowski Od 10-ciu lat jet kierownikiem Ośrodka Adaptacyjnego dla niepełnosprawnych w Sopocie.Ten pełen zapału wychowawca i opiekun uczy ich  samodzielności życiowej i zaradności.Na wniosek p. Teresy Siwakp. Jerzy Wcisłowski otrzymuje nagrodęim. Ireny i Karola Dowoyna-Sylwestrowiczówza „pracę na rzecz niepełnosprawnych w Sopocie”.