Pan Bogdan Gałązka jest nagrodzony za długoletnią charytatywną pomoc osobom niepełnosprawnym i ubogim na terenie powiatu malborskiego.

Pan Bogdan jest niestrudzonym społecznikiem. Od lat działa w swoim środowisku i współpracuje z Kołem Niedowidzących i Ociemniałych, organizuje bale charytatywne i pomaga osobom potrzebującym, szczególnie dzieciom i niepełnosprawnym. Jest osoba wyjątkowa, o niezwykłej wrażliwości społecznej, i ogromnym osobistym poświeceniu. Za te wyjątkowość jest powszechnie ceniony przez przyjaciół, władze lokalne i setki osób, którym niestrudzenie pomaga w trudnych chwilach życia. Pan Bogdan jest inspiracją dla całego środowiska, a jego praca, szczególnie z osobami niepełnosprawnymi, zdobyła mu ogromne uznanie środowiska, a także szereg wyróżnień.