Pan Marek Kwaterski jest nagrodzony za wieloletnią i skuteczna działalność na rzecz osób bezdomnych i uzależnionych.

Pan Marek jest założycielem i prezesem Stowarzyszenia na rzecz Osób Bezdomnych ‘Fides’. Stowarzyszenie to, z pomocą władz Malborka, zapewnia opiekę lekarską, miejsca noclegowe, wyżywienie, a także terapie zajęciową i kursy adaptacyjne dla bezdomnych. Ich celem jest nie tylko doraźna pomoc, ale także przygotowanie podopiecznych do samodzielnego życia. Z pomocy Domu Fides skorzystało już setki ludzi. Prawie 40% z tych ludzi powróciło do społeczeństwa i odzyskało samodzielność, a wraz z nią osobistą godność. Jest to ogromny sukces, który zjednał Panu Markowi ogromny podziw uznanie w jego środowisku i w całym regionie.