Pani Urszula Nowakowska jest nagrodzona za prace na rzecz równouprawnienia kobiet i ochrony przed przemocą w rodzinie, a szczególnie za założenie fundacji “Centrum Praw Kobiet” niosącej wsparcie prawne i psychologiczne kobietom dotkniętym przemocą.

Pani Urszula angażowała się społecznie ‘od zawsze’. Kształciła się w tym kierunku i odbywała cenne staże zawodowe w USA. Po powrocie do Polski w 1994 roku powołała fundacje Centrum Praw Kobiet. Pod jej kierownictwem, fundacja i prowadzane przez Panią Urszule Centrum, odegrały ważną role w reformie prawa i organizacji pomocy dla ofiar przemocy rodzinnej. W Warszawie, Pani Urszula zorganizowała także schronisko dla 30 kobiet z dziećmi – ofiar przemocy. Cala pomoc – łącznie z poradami prawnymi - udzielana jest bezpłatnie. Uzupełnieniem tej działalności jest udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach jako ekspert w Radzie Europy, a także praca legislacyjna i naukowa. Jest powszechnie znanym, cenionym i szanowanym społecznikiem.