Państwo Dorota i Jarosław Pileccy są nagrodzeni za długoletnią pracę ze środowiskiem wykluczonych i uzależnionych oraz za stworzenie Misji Nowa Nadzieja i Spółdzielni Socjalnej ARTE.

Państwo Pileccy założyli Misje Nowa Nadzieja w Bielawie, przy Kościele Zielonoświątkowców, już w 2001 roku. Celem Misji była pomoc osobom uzależnionym i zagubionym w życiu, oraz organizowanie terapii dla ofiar uzależnień. Obecnie takich misji jest już około 20. Cieszą się świetną reputacją, budzą zaufanie, a przede wszystkim udzielają bezcennej pomocy ludziom, dla których są często ostatnią deską ratunku. Aby zwiększyć efekty terapeutyczne swej pracy, Państwo Pileccy ukończyli kursy terapii dla uzależnionych, a także założyli spółdzielnie socjalna ARTE, która zatrudnia ludzi powracających do zdrowia i odbudowujących swoje życie. Organizują także pomoc dla ubogich i kształcą wolontariuszy do pracy charytatywnej. Są inspiracją dla całego środowiska, a ich praca, szczególnie w organizacji i zarzadzaniu WSS ARTE, zdobyła dla nich nie tylko szerokie uznanie, ale także szereg nagród i wyróżnień.