Otrzymuje nagrodę Fundacji Polcul za wieloletnie rozwijanie przyjaźni i współpracy ze społeczeństwami państw sąsiednich, szczególnie Czechow i Słowaków, poprzez organizowanie od dwudziestu lat Przeglądu Filmowego „Kino na Granicy”. Pani Jolanta DYGOŚ jest pomysłodawczynią i współorganizatorka „Kina na Granicy”, imprezy propagującej zasady przyjaźni, tolerancji i szacunku między narodami i społeczeństwami. O randze tej imprezy świadczy fakt, że w 2012 roku Polski Instytut Sztuki Filmowej przyznał „Kinu na Granicy” tytuł Najlepszego Międzynarodowego Wydarzenia Filmowego w Polsce.