Otrzymuje nagrodę Fundacji Polcul za wieloletnie i niezwykle skuteczne działania na rzecz ochrony środowiska oraz za osiągnięcia w edukacji ekologicznej. Radosław GAWLIK, działacz NSZZ „Solidarność” i znany aktywista ekologiczny, jest inicjatorem wielu ważnych projektów ekologicznych, wysoko ocenianych w Polsce i za granica. Został wybranym przez organizacje Ashoka do prestiżowej „sieci liderów zmian”. Jest także twórcą wzorcowych partnerstw publiczno-obywatelskich, które propagują zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju, tzn. rozwój bez niszczenia środowiska naturalnego.