Otrzymują nagrodę Fundacji Polcul za propagowanie pluralizmu i tolerancji w stosunku do emigrantów oraz mniejszości narodowych i religijnych. Obie laureatki stworzyły Fundacje na rzecz Różnorodności Społecznej zajmującą się działalnością edukacyjną, głownie inicjatywami dotyczącymi różnorodności społecznej, integracji i równego traktowania wszystkich ludzi. Fundacja na Rzecz Różnorodności prowadzi niezwykle skuteczną – a obecnie szczególnie ważną – działalność edukacyjna propagującą tolerancje i szacunek dla mniejszości narodowych i ich kultur. Panie Anna GRUDZIŃSKA i Katarzyna KUBIN – (Pani Katarzyna sama jest emigrantka wychowana w Filadelfii) – są tytanami pracy, podziwianymi przez wszystkich przyjaciół i współpracowników za pracowitość, pomysłowość i skuteczność działań.