Otrzymuje nagrodę Fundacji Polcul za wieloletnie, bezinteresowne i skuteczne propagowanie tolerancji wobec mniejszości narodowych, szczególnie za działalność na rzecz Romów polskich Pan Piotr Szymon ŁOŚ jest wyróżniony także za publicystykę historyczną służącą integracji środowisk lokalnych. Jest nie tylko cenionym publicysta walczącym z wykluczeniem Romów, ale także działa na rzecz osób biednych, chorych i doświadczonych przez los. Kształtuje także świadomość historyczna w społeczności lokalnej poprzez publikacje i wystąpienia propagujące tolerancje i wrażliwość społeczną. Największą radość, jak twierdzi, sprawia mu łączenie ludzi w filantropijnych działaniach.