Otrzymuje nagrodę Fundacji Polcul za propagowanie pluralizmu i tolerancji w stosunku do mniejszości narodowych i religijnych. Pan Rafał PANKOWSKI jest nie tylko wybitnym naukowcem i pedagogiem znanym z publikacji na temat źródeł uprzedzeń rasowych i ksenofobii, ale także wybitnym działaczem na rzecz tolerancji, redaktorem niezwykle ważnej publikacji „Nigdy Więcej”, znanej m.in. z niezwykle skutecznej kampanii przeciw antysemityzmowi na stadionach. Jest dobrze znany słuchaczom radiowym i widzom TV, bowiem regularnie występuje w mediach jako ekspert od walki z uprzedzeniami rasowymi oraz jako pedagog społeczny o wielkiej klarowności i skuteczności przekazu. Łączy walory wybitnego naukowca, społecznika i czynnego, prodemokratycznego, promotora społeczeństwa obywatelskiego.